Werking van airconditioners

Informatie > Werking van airconditioners

De werking van een airconditioner is gebaseerd op een eenvoudig maar doeltreffend natuurkundig verschijnsel, namelijk het verdampen van vloeistof kost energie (warmte).

In het kort komt het er op neer dat een airconditioner (warme) lucht aanzuigt en die door een ruimte leidt waar vloeistof wordt verdampt. De warmte uit de lucht wordt tijdens het verdampen meegenomen en vervolgens komt er weer koele lucht de airconditioner uit. Bovendien kan er tijdens het proces vocht aan de lucht onttrokken worden, zodat de airconditioner de lucht niet alleen koelt maar ook droogt.

Om te voorkomen dat continue nieuwe vloeistof moet worden aangevoerd om te verdampen, is een airconditioner een gesloten systeem. Na het verdampen wordt de koelstof opgevangen en door een compressor naar een "condensor" geleid. In de condensor wordt de koelstof omgezet van gas naar vloeistof, waarna de cyclus opnieuw kan beginnen.

 
 

Coolmark B.V.  •  Postbus 393  •  2991 LH Barendrecht  •  Tel: 0180 - 751 300  •  Fax: 0180 - 751 305

eco[revo]lutie